ĐĂNG KÝ

GỬI NGAY

CÁC NGÀNH HOT
 DU HỌC ĐÀI LOAN

ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NGÀNH

Danh sách các trường tuyển sinh hệ
VỪA HỌC VỪA LÀM 2024

Trường

Ngành

Học phí

Học bổng

Đại học KHKT Đông Nam
(Tân Bắc)

Cơ khí chế tạo
Cơ điện tử

~ 52.999 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí + KTX kỳ 1
Học kỳ 2 học bổng 6.000 TWD

Đại học KHCN Trung Hoa
(Đài Bắc)

QL Nhà hàng & Khách sạn
Điện tử  

~ 46.284 TWD/kỳ
~ 52.972 TWD/kỳ

Miễn 50% học phí năm 1
Miễn KTX năm 1

Đại học KHCN
Hồng Quốc Đức Lâm (Tân Bắc)

Công nghệ thông tin

~ 55.680 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí + KTX học kỳ 1
Miễn 50% học phí + KTX học kỳ 2

Đại học KHCN Cảnh Văn
(Tân Bắc)

QL Nhà hàng /QL Khách sạn
QL Du lịch
Thông tin Truyền thông 

~ 43.160 TWD/kỳ
~ 43.160 TWD/kỳ
~ 51.000 TWD/kỳ

Miễn 50% học phí năm 1
Ngoài ra nhiều học bổng khác theo kỳ.

QL Thông tin/ Tài chính thuế
Quản trị Logictics
Thương mại quốc tế (CBQT)

Đại học KHCN  Đức Minh
(Đài Bắc)

~39.200 TWD/kỳ

Miễn 50% học phí kỳ 1
Học kỳ 2&3 giảm còn 33.600TWD

Đại học Khoa học Công Nghệ TP. Đài Bắc
(Đài Bắc)

QL nhà hàng/ QL Du lịch
Hóa mỹ phẩm (làm đẹp)
Kỹ thuật máy tính & truyền thông

~ 45.388 TWD/kỳ

~ 52.022 TWD/kỳ 

Miễn 50% học phí kỳ 1

Miễn 50% học phí năm 1

QL Công nghiệp/ Cơ khí chế tạo
QL Du lịch
Công nghệ thông tin (KT Mạng MT)

~ 51.308 TWD/kỳ
~ 44.603 TWD/kỳ
~ 44.603 TWD/kỳ

Đại học KHCN Long Hoa
(Đào Viên) 

Đại học KHCN Vạn Năng
(Đào Viên)

Quản trị Du lịch
Điện tử hàng không
Marketing & logictics
Quản lý nhà hàng khách sạn

~ 45.700 TWD/kỳ

Miễn 50% học phí kỳ 1
Miễn 30% học phí kỳ 2
Miễn KTX năm 1

Đại học KHCN Minh Tân (Tân Trúc)

Điện tử
Cơ điện tử
Cơ khí chế tạo
Hóa mỹ phẩm ứng dụng

~ 50.000 TWD/kỳ

Mỗi kỳ được giảm 10.000TWD
Miễn KTX học kỳ 1

Đại học Trung Hoa (Tân Trúc) 


Cơ điện tử/ Cơ khí chế tạo
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
Quang điện & vật liệu học
Quản trị công nghiệp 

~ 45.152 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí năm 1

Đại học KHCN Triều Dương
(Đài Trung)

Hóa mỹ phẩm
Quản lý công nghiệp
Quản lý  du lịch và giải trí
Quản lý kinh doanh

~ 55.684 TWD/kỳ
~ 55.684 TWD/kỳ
~ 48.950 TWD/kỳ
~ 48.950 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí kỳ 1
Miễn 50% hoc phí kỳ 2

Đại học KHCN Trí lý
(Đài Bắc)

Quản lý Du lịch và Giải trí

~ 49.032 TWD/kỳ

Miễn  100% học phí kỳ 1
Miễn 50% học phí kỳ 2
Miễn KTX 4 năm

Đại học KHCN
Ngô Phụng 
(Đài Trung)

QL Du lịch
QL Nhà hàng khách sạn
Truyền thông công nghệ sô

~ 54.058TWD/kỳ

100% học phí năm 1
100% KTX kỳ 2 và 3 

Trường

Ngành

Học phí

Học bổng

Đại học KHCN
Đông Nam
(Tân Bắc) 

Cơ khí chế tạo 
Cơ điện tử

~ 52.999TWD/kỳ

Miễn 100%
Học phí+KTX năm 1
Học kỳ 2:  6.000TWD

Đại học KHKT
Đức Minh 
(Đài Bắc)

QL Thông tin
Tài chính thuế
Quản trị Logictics
Thương mại quốc tế(CBQT)

~ 39.200TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí kỳ 1
học kỳ 2&3 còn 33.600TWD 

Đại học KHCN
TP. Đài Bắc
(Đài Bắc)

QL Nhà hàng
QL Du lịch
Hóa mỹ phẩm (làm đẹp)
KT máy tính-truyền thông

~ 45.388TWD/kỳ

~ 52.022TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí 1 năm

Đại học KHCN
Trí Lý
(Đài Bắc) 

QL Du lịch và giải trí

~ 50,000 TWD/kỳ
Năm 2-4 :
~ 35.000 TWD/kỳ

Miễn 100% học kỳ 1
Miễn 50% học kỳ 2
Miễn KTX 4 năm 

Học Viện KT
Lê Minh

Cơ khí
Truyền thông đa phương tiện

~ 51,000 TWD/kỳ

Miễn học phí và KTX năm 1

Đại học KHCN
Long Hoa 
(Đào Viên)

QL công nghiệp
Cơ  khí chế tạo
QL Du lịch
Công nghệ thông tin

~ 51.308 TWD/kỳ
~ 51.308 TWD/kỳ
~ 44.603 TWD/kỳ
~ 44.603 TWD/kỳ

Học viện quản lý
và sức khỏe
Kinh Quốc
(Cơ Long)

QL Nhà hàng
Bảo quản thực phẩm

~ 50.243TWD/kỳ

Năm 1 mỗi kỳ  nhận 
26.243TWD
Từ năm 2 mỗi kỳ nhận
7.083TWD

Đại học KHKT
Trung Hoa
(Tân Trúc)

Cơ điện tử
Cơ khí chế tạo
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
Quang điện - vật liệu học

~ 45.152TWD/kỳ

Miễn 100%
học phí năm 1

Miễn 50%
học phí năm 1

Đại học KHCN 
Vạn Năng
(Đào Viên)

Quản trị Du lịch
Điện tử hàng không
Marketing  & Logictics
QL nhà hàng khách sạn

~ 45,700 TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí kỳ 1
Miễn 30% 
học phí kỳ 2
Miễn KTX năm 1

Đại học KHCN
Triều Dương
(Đài Trung) 

Hóa mỹ phẩm
QL Công nghiệp
QL Du lịch & giải trí
QL Kinh Doanh

~ 55.684TWD/kỳ

~ 48.950TWD/kỳ

Miễn 100%
học phí kỳ 1
Miễn 50% 
học phí kỳ 2

Đại học KHKT
Quốc Lập 
Cần Ích
(Đài Trung)

Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Hóa học 

~ 54.058 TWD/kỳ

Miễn  học phí 2 năm
Trợ cấp 15.000TWD 

Đại học KHCN
Kiến Quốc
(Chương Hóa)

Điện tử
Cơ khí chế tạo ô tô

~ 54.220TWD/kỳ

100% học phí kỳ 1
50% học phí kỳ 2
50% KTX năm đầu

Đại học KHCN
Côn sơn
(Đài Nam)

Kỹ thuật vật liệu 

~ 52.206TWD/kỳ

100% học phí kỳ 1

Miễn 50%
học phí năm 1

Đại học KHCN
Trung Hoa
(Tân Bắc) 

QL Nhà hàng  khách sạn
Điện tử

~ 46.284TWD/kỳ
~ 52.972TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí năm 1
Miễn KTX năm 1

Đại học Dược
Gia Nam
(Đài Nam)

Khoa học sức khỏe đời sống
Quản lý thông tin
Phát triển Game -đa phương tiện

~ 52. 206TWD/ky

Miễn  100% học phí kỳ 1

CÁC TRƯỜNG HOT
DU HỌC ĐÀI LOAN VỪA HỌC VỪA LÀM

Đại học Công nghệ Trí Lý
Trường Đại học Công nghệ Trí Lý được thành lập vào năm 1965. Đến nay, trường có hơn 10.000 sinh viên, và hơn 50.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Trường đã trải qua giai đoạn thành lập, phát triển.

Xem Thêm

Xem Thêm

Đại học KHCN Côn Sơn
Là trường Đại học nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng công nghiệp. Năm 2006 đã giành được giải thưởng của Bộ GD giải thưởng xuất sắc 11 năm liền. Năm 2013 đã giành giải thưởng mô hình Đại học của Bộ GD trong năm thứ 4 liên tiếp.
Đại học CN Nam Khai
Với tiêu chí “Đổi mới hài hòa lấy sinh viên làm trung tâm” trường Đại học Công nghệ Nan-Kai hiện đang được đánh giá là một trong những trường hàng đầu dành cho các bạn sinh viên khi có dự định đi du học tại Đài Loan.

Xem Thêm

Đại học KHCN Long Hoa
Được thành lập năm 1969, tọa lạc tại Đào Viên, một trong những trường đại học đi đầu trong lĩnh vực đào tạo khoa học và công nghệ hàng đầu Đài Loan. Với thành tích đạt được là 6 năm liền đạt tiêu chuẩn của trường Đại học Công nghệ tiêu biểu từ năm 2012 đến năm 2017 do bộ giáo dục và đào tạo Đài Loan bình chọn.

Xem Thêm

Học viên KT Lê Minh
Học viện Công nghệ Lee-Ming là một Viện đại học công nghệ tư nhân có truyền thống tốt đẹp, lâu dài và các tính năng đặc biệt, đóng một vai trò thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ

Xem Thêm

Xem Thêm

Đại học KHCN Đông Nam
Đông Nam là một trường đại học lớn ở Tân Đài Bắc, Đài Loan. Nằm trong Top 10 trường đại học tốt nhất khu vực Tân Đài Bắc.

Xem Thêm

ĐH KHKT TP. Đài Bắc
ĐH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Thị Đài Bắc nằm tựa mình vào núi Datun, thu hút không chỉ sinh viên Đài Loan mà còn du học sinh quốc tế bởi sự đa dạng ngành đào tạo, chất lượng giảng dạy tốt và không gian học tập hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. 
Học Viện Kinh Quốc
Trường được thành lập vào năm 1967 toạn lạc phía Bắc thuốc thành phố Cơ Long của Đài Loan. Vào những giai đoạn đầu với vai trò chủ chốt nhằm đào tạo lớp hộ lý ưu tú của quốc gia, 

Xem Thêm

Đại học KHCN Long Hoa
Được thành lập năm 1969, tọa lạc tại Đào Viên, một trong những trường đại học đi đầu trong lĩnh vực đào tạo khoa học và công nghệ hàng đầu Đài Loan. Với thành tích đạt được là 6 năm liền đạt tiêu chuẩn của trường Đại học Công nghệ tiêu biểu từ năm 2012 đến năm 2017 do bộ giáo dục và đào tạo Đài Loan bình chọn.

Xem Thêm

Đại học KHCN Đông Nam
Đông Nam là một trường đại học lớn ở Tân Đài Bắc, Đài Loan. Nằm trong Top 10 trường đại học tốt nhất khu vực Tân Đài Bắc.

Xem Thêm

Đại học KHCN Đông Nam
Đông Nam là một trường đại học lớn ở Tân Đài Bắc, Đài Loan. Nằm trong Top 10 trường đại học tốt nhất khu vực Tân Đài Bắc.

Xem Thêm

Học viên KT Lê Minh
Học viện Công nghệ Lee-Ming là một Viện đại học công nghệ tư nhân có truyền thống tốt đẹp, lâu dài và các tính năng đặc biệt, đóng một vai trò thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ

Xem Thêm

Đại học CN Cảnh Văn
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn tại Đài Bắc, là một trong những trường đại học đầu tiên về Công nghệ tại Đài Loan, đang đóng góp một lực lượng lớn nguồn nhân lực cho Đài Loan và nhiều nước khác trong khu vực và quốc tế. 

Xem Thêm

Đại học KHCN Côn Sơn
Là trường Đại học nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng công nghiệp. Năm 2006 đã giành được giải thưởng của Bộ GD giải thưởng xuất sắc 11 năm liền. Năm 2013 đã giành giải thưởng mô hình Đại học của Bộ GD trong năm thứ 4 liên tiếp.
Đại học KHCN Đức Minh
Thành lập 1963, trường luôn tập trung để phát triển, bồi dưỡng nhân tài đảm bảo về cả trí tuệ lẫn phẩm giá đạo đức. Trường có cơ chế đánh giá kết quả học tập 100% công bằng luôn lấy việc nâng cao chất lượng giảng dạy lên hàng đầu. 

Xem Thêm

~ 51.888 TWD/kỳ

~ 51.888 TWD/kỳ

~ 51.888 TWD/kỳ

~ 51.888 TWD/kỳ

Đại học Quốc lập Cần Ích
(Đài Trung)

Kỹ thuật Cơ khí
Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Hóa học

~ 54.058 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí 2 năm
Trợ cấp 15.000TWD

Đại học KHCN Ngô Phụng
(Đài Trung)

QL Du lịch
QL Nhà hàng khách sạn
Truyền thông công nghệ số 

~ 54.058 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí năm 1
Miễn 100% KTX kỳ 2 & 3

Đại học KHCN Kiến Quốc
(Chương Hóa)

Điện tử 
Cơ khí chế tạo (CK ô tô)

~ 54.220 TWD/kỳ

Miễn 100% học phí kỳ 1
Miễn 50% học phí kỳ 2
Miễn 50% KTX năm đầu

Đại học KHCN Côn Sơn
(Đài Nam)

Kỹ thuật vật liệu

~ 52.206TWD/kỳ

Miễn 100% học phí kỳ 1

Đại học Dược Gia Nam
(Đài Nam)

Khoa học sức khỏe đời sống
Quản lý thông tin
Phát triển Game - đa phương tiện

~ 52.206TWD/kỳ

Miễn 100% học phí kỳ 1

Đại học KHCN
Cảnh Văn
(Tân Bắc) 

QL Nhà hàng
QL Khách sạn
QL Du lịch
Thông tin Truyền thông

~ 43.160TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí năm 1

~ 51.000TWD/kỳ

Đại học KHCN
Hồng Quốc
Đức Lâm
(Tân Bắc) 

Công nghệ thông tin

~ 55.680TWD/kỳ

Miễn 100%
học phí + KTX kỳ 1
Miễn 50%
học phí + KTX kỳ 2

Đại học KHCN 
Minh Tân
(Tân Trúc)

Điện tử
Cơ điện tử
Cơ khí chế tạo
Hóa mỹ phẩm ứng dụng

~ 50.000TWD/kỳ

Mỗi kỳ giảm 
10.000TWD
Miễn KTX học kỳ 1

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH HỆ
1+4 DỰ BỊ ĐẠI HỌC 2023

Đại học KHCN
TP. Đài Bắc
(Đài Bắc)

Cơ khí chế tạo
Cơ điện tử
KT máy tính - truyền thông


~ 52.022TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí 1 năm

Học viện QL & SK  Kinh Quốc
(Cơ Long)

QL Nhà hàng 
Bảo quản thực phẩm 

~ 50.243 TWD/kỳ

Năm 1 mỗi kỳ nhận 26.243TWD
Từ năm 2 mỗi kỳ nhận7.083TWD

Đại học KHCN
Long Hoa 
(Đào Viên)

QL Công nghiệp


~ 44.603 TWD/kỳ

Miễn 50%
học phí 1 năm

Đại học KHCN
Ngô Phụng 
(Đài Trung)

Cơ điện tử 
Cơ khí chế tạo
Công nghệ ô tô

~ 54.130TWD/kỳ

100% học phí năm 1

Đại học KHCN
TỊnh Nghi 
(Đài Trung)

Thực phẩm - dinh dưỡng
Thực phẩm - CN sinh học
QL thông tin 
Kỹ thuật thông tin
KT thông tin truyền thông
Cơ khí chế tạo
Công nghệ ô tô

~ 51.874TWD/kỳ

Năm đầu còn 40.000TWD/ kỳ

Đại học KHCN
Kiến Quốc
(Chương Hóa)

Điện tử
Cơ khí chế tạo ô tô
Cơ điện tử
Tự động hóa 

~ 54.220TWD/kỳ

Học kỳ 1 còn 17.000TWD

Học kỳ 2 còn 
27.000TWD

CÁC TRƯỜNG HOT
DU HỌC ĐÀI LOAN
VỪA HỌC VỪA LÀM & 1+4

Đại học Công nghệ Trí Lý
Trường Đại học Công nghệ Trí Lý được thành lập vào năm 1965. Đến nay, trường có hơn 10.000 sinh viên, và hơn 50.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Trường đã trải qua giai đoạn thành lập, phát triển.

Xem Thêm

Học Viện Kinh Quốc
Trường được thành lập vào năm 1967 toạn lạc phía Bắc thuốc thành phố Cơ Long của Đài Loan. Vào những giai đoạn đầu với vai trò chủ chốt nhằm đào tạo lớp hộ lý ưu tú của quốc gia, 

Xem Thêm

Đại học KHCN Long Hoa
Được thành lập năm 1969, tọa lạc tại Đào Viên, một trong những trường đại học đi đầu trong lĩnh vực đào tạo khoa học và công nghệ hàng đầu Đài Loan. Với thành tích đạt được là 6 năm liền đạt tiêu chuẩn của trường Đại học Công nghệ tiêu biểu từ năm 2012 đến năm 2017 do bộ giáo dục và đào tạo Đài Loan bình chọn.

Xem Thêm

Đại học KHCN Đông Nam
Đông Nam là một trường đại học lớn ở Tân Đài Bắc, Đài Loan. Nằm trong Top 10 trường đại học tốt nhất khu vực Tân Đài Bắc.

Xem Thêm

Xem Thêm

Đại học KHCN Côn Sơn
Là trường Đại học nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng công nghiệp. Năm 2006 đã giành được giải thưởng của Bộ GD giải thưởng xuất sắc 11 năm liền. Năm 2013 đã giành giải thưởng mô hình Đại học của Bộ GD trong năm thứ 4 liên tiếp.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH HỆ
1+4 DỰ BỊ ĐẠI HỌC 2024

Trường

Học phí

Học bổng

Ngành

Đại học KHCN Long Hoa
(Đào VIên)

Quản lý Công nghiệp

~ 44.630TWD/kỳ

Miễn 50% học phí kỳ 1

Đại học KHCN TP. Đài Bắc
(Đài Bắc)

Cơ khí chế tạo
Cơ điện tử
Kỹ thuật máy tính và truyền thông

~ 52.022TWD/kỳ

Miễn 50% học phí năm 1

Đại học KHCN Ngô Phụng
(Đài Trung)

Cơ điện tử
Cơ khí chế tạo
Công nghệ ô tô

~ 54.130TWD/kỳ

Miễn 100% học phí năm 1

Đại học KHCN Kiến Quốc
(Chương Hóa)

Điện tử
Cơ khí chế tạo ô tô
Cơ điện tử
Tự động hóa

~ 54.220TWD/kỳ

Học kỳ 1 còn 17.000TWD
Học kỳ 2 còn 27.000TWD

Đại học Tịnh Nghi
(Đài Trung)

Thực phẩm và dinh dưỡng
Thực phẩm và Công nghệ sinh học
QL thông tin/ Kỹ thuật thông tin 
Kỹ thuật thông tin Truyền thông 


~ 51.847TWD/kỳ

Năm đầu còn 40.000TWD/kỳ

Đại học KHCN Đức Minh
Thành lập 1963, trường luôn tập trung để phát triển, bồi dưỡng nhân tài đảm bảo về cả trí tuệ lẫn phẩm giá đạo đức. Trường có cơ chế đánh giá kết quả học tập 100% công bằng luôn lấy việc nâng cao chất lượng giảng dạy lên hàng đầu. 

Xem Thêm

Đại học Công nghệ
Nam Khai
Với tiêu chí “Đổi mới hài hòa lấy sinh viên làm trung tâm” trường Đại học Công nghệ Nan-Kai hiện đang được đánh giá là một trong những trường hàng đầu dành cho các bạn sinh viên khi có dự định đi du học tại Đài Loan.

Xem Thêm

Xem Thêm

Học viên kỹ thuật Lê Minh
Học viện Công nghệ Lee-Ming là một Viện đại học công nghệ tư nhân có truyền thống tốt đẹp, lâu dài và các tính năng đặc biệt, đóng một vai trò thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ
Đại học CN Cảnh Văn
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn tại Đài Bắc, là một trong những trường đại học đầu tiên về Công nghệ tại Đài Loan, đang đóng góp một lực lượng lớn nguồn nhân lực cho Đài Loan và nhiều nước khác trong khu vực và quốc tế. 

Xem Thêm

LIÊN HỆ NGAY
NẾU BẠN ĐANG PHÂN VÂN 
VIỆC CHỌN TRƯỜNG 

CÁC TRƯỜNG HOT
DU HỌC ĐÀI LOAN VỪA HỌC VỪA LÀM

Đại học Công nghệ Trí Lý
Trường Đại học Công nghệ Trí Lý được thành lập vào năm 1965. Đến nay, trường có hơn 10.000 sinh viên, và hơn 50.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Trường đã trải qua giai đoạn thành lập, phát triển.

Xem Thêm

Đại học KHCN Long Hoa
Được thành lập năm 1969, tọa lạc tại Đào Viên, một trong những trường đại học đi đầu trong lĩnh vực đào tạo khoa học và công nghệ hàng đầu Đài Loan. Với thành tích đạt được là 6 năm liền đạt tiêu chuẩn của trường Đại học Công nghệ tiêu biểu từ năm 2012 đến năm 2017 do bộ giáo dục và đào tạo Đài Loan bình chọn.

Xem Thêm

Xem Thêm

Đại học KHCN Côn Sơn
Là trường Đại học nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng công nghiệp. Năm 2006 đã giành được giải thưởng của Bộ GD giải thưởng xuất sắc 11 năm liền. Năm 2013 đã giành giải thưởng mô hình Đại học của Bộ GD trong năm thứ 4 liên tiếp.

Xem Thêm

Đại học CN Cảnh Văn
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn tại Đài Bắc, là một trong những trường đại học đầu tiên về Công nghệ tại Đài Loan, đang đóng góp một lực lượng lớn nguồn nhân lực cho Đài Loan và nhiều nước khác trong khu vực và quốc tế. 

Xem Thêm

Xem Thêm

LIÊN HỆ NGAY
NẾU BẠN ĐANG PHÂN VÂN 
VIỆC CHỌN TRƯỜNG 

Xem Thêm

Đại học KHCN Hồng Quốc
 Đức Lâm
Được thành lập vào năm 1972, trường đào tạo đa ngành nghề, các chương trình đào tạo gồm có chương trình đại học và thạc sĩ với các ngành chủ đạo liên quan đến Kĩ thuật, Quản lí và Sinh thái nhân văn.
Đại học KHCN
Hồng Quốc Đức Lâm
Được thành lập vào năm 1972, trường đào tạo đa ngành nghề, các chương trình đào tạo gồm có chương trình đại học và thạc sĩ với các ngành chủ đạo liên quan đến Kĩ thuật, Quản lí và Sinh thái nhân văn.
Đại học CN Triều Dương
Là trường đại học "Xanh- Sạch" nhất Đài Loan và chất lượng giáo dục hàng đầu, đại học Công nghệ Triều Dương thu hút nhiều sinh viên. Với việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy mang lại nhiều thuận lợi, tiện ích cho sinh viên. 

Xem Thêm

Đại học KHCN Đức Minh
Thành lập 1963, trường luôn tập trung để phát triển, bồi dưỡng nhân tài đảm bảo về cả trí tuệ lẫn phẩm giá đạo đức. Trường có cơ chế đánh giá kết quả học tập 100% công bằng luôn lấy việc nâng cao chất lượng giảng dạy lên hàng đầu. 

Đại học KHCN Đông Nam
Đông Nam là một trường đại học lớn ở Tân Đài Bắc, Đài Loan. Nằm trong Top 10 trường đại học tốt nhất khu vực Tân Đài Bắc.

Xem Thêm

Xem Thêm

Xem Thêm

Xem Thêm

ĐH KHKT
Thành Thị Đài Bắc
ĐH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Thị Đài Bắc nằm tựa mình vào núi Datun, thu hút không chỉ sinh viên Đài Loan mà còn du học sinh quốc tế bởi sự đa dạng ngành đào tạo, chất lượng giảng dạy tốt và không gian học tập hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. 
ĐH KHKT Thành Thị Đài Bắc
Đại học CN Triều Dương
Là trường đại học "Xanh- Sạch" nhất Đài Loan và chất lượng giáo dục hàng đầu, đại học Công nghệ Triều Dương thu hút nhiều sinh viên. Với việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy mang lại nhiều thuận lợi, tiện ích cho sinh viên. 

Xem Thêm

Đại học KHCN
Hồng Quốc Đức Lâm
Được thành lập vào năm 1972, trường đào tạo đa ngành nghề, các chương trình đào tạo gồm có chương trình đại học và thạc sĩ với các ngành chủ đạo liên quan đến Kĩ thuật, Quản lí và Sinh thái nhân văn.

Xem Thêm

Đại học Công nghệ NanKai
Với tiêu chí “Đổi mới hài hòa lấy sinh viên làm trung tâm” trường Đại học Công nghệ Nan-Kai hiện đang được đánh giá là một trong những trường hàng đầu dành cho các bạn sinh viên khi có dự định đi du học tại Đài Loan.

Học Viện Kinh Quốc
Trường được thành lập vào năm 1967 toạn lạc phía Bắc thuốc thành phố Cơ Long của Đài Loan. Vào những giai đoạn đầu với vai trò chủ chốt nhằm đào tạo lớp hộ lý ưu tú của quốc gia, 

Xem Thêm

Đại học Công nghệ
Nam Khai
Với tiêu chí “Đổi mới hài hòa lấy sinh viên làm trung tâm” trường Đại học Công nghệ Nan-Kai hiện đang được đánh giá là một trong những trường hàng đầu dành cho các bạn sinh viên khi có dự định đi du học tại Đài Loan.

Đại học KHCN Đức Minh
Thành lập 1963, trường luôn tập trung để phát triển, bồi dưỡng nhân tài đảm bảo về cả trí tuệ lẫn phẩm giá đạo đức. Trường có cơ chế đánh giá kết quả học tập 100% công bằng luôn lấy việc nâng cao chất lượng giảng dạy lên hàng đầu. 

Xem Thêm

Xem Thêm

ĐH KHKT TP. Đài Bắc
ĐH Khoa Học Kỹ Thuật Thành Thị Đài Bắc nằm tựa mình vào núi Datun, thu hút không chỉ sinh viên Đài Loan mà còn du học sinh quốc tế bởi sự đa dạng ngành đào tạo, chất lượng giảng dạy tốt và không gian học tập hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. 

LÍ DO BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ
ĐÀI LOAN 

Cùng là quốc gia châu Á, có vị trí địa lí gần nhau nên Đài Loan có nhiều nét văn hóa tương đồng với Việt Nam, giúp cho học viên dễ hòa nhập hơn và tránh sốc văn hóa. 
VĂN HÓA TƯƠNG ĐỒNG VỚI VIỆT NAM
Vì có nền kinh tế phát triển nên chất lượng sống tại Đài Loan nằm ở top đầu Châu Á với hệ thống an sinh xã hội được đầu tư, tỷ lệ tội phạm cực thấp. 
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CAO - ỔN ĐỊNH
Mặc dù là nền kinh tế phát triển hàng đầu nhưng mức sống ở Đài Loan không quá chênh lệch với Việt Nam, ở mức 5.000.000 VNĐ/tháng
CHI PHÍ SINH HOẠT TIẾT KIỆM
Sinh viên du học Đài Loan được phép làm thêm 20h/tuần (150.000 VNĐ/h), sau khi ra trường được phép ở lại Đài Loan từ 3-5 năm, được phép gia hạn liên tục nếu muốn. 
CƠ HỘI VIỆC LÀM VỚI MỨC LƯƠNG HẤP DẪN

LÝ DO CHỌN UOE

UOE trung tâm tư vấn du học uy tín - chuyên nghiệp

Cam kết không phát sinh chi phí

Chi phí trọn gói

Tư vấn viên chuyên nghiệp

Tư vấn định hướng chọn trường, ngành phù hợp 

Sẵn sàng hộ trợ học viên mọi lúc

Văn phòng
đại diện Đài Loan 

Am hiểu tường tận quy trình du học 

Trên 10 năm
kinh nghiệm

SINH VIÊN CỦA UOE
Thuỷ Tiên

Trường Đại học Kinh Quốc

Nhờ UOE mình đã biết được những thông tin bổ ích, chính xác về du học Đài Loan và có được quyết định đúng đắn khi chọn nơi đây để học tập.

Hoàng Duy

Trường Đại học
Cao Uyển

Mình đã được UOE hỗ trợ hết mình khi vừa sang học tập ở một quốc gia mới.

Ngọc Mẫn

Trường ĐHSP
Quốc Lập Đài Loan

Các anh chị tư vấn viên UOE rất nhiệt tình và có nhiều hiểu biết về các trường, ngành, giúp việc định hướng của em được nhanh và chính xác hơn.

Khánh Ly

Trường Đại học
Kinh Quốc

Du học Đài Loan là ước mơ từ rất lâu của mình. Cuối cùng mình đã hiện thực hóa được giấc mơ đó. Cảm ơn UOE rất nhiều. 
Ngọc Ánh

Trường Đại học
Kinh Quốc

Đài Loan là đất nước tuyệt vời! Con người thân thiện, khí hậu dễ chịu và quan trọng hơn hết là chất lượng giáo dục rất tốt! 

0941.579.922 - 0911.470.606

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Bạn muốn Du học ?
Bạn muốn du học?
Hãy đăng ký trao đổi với chuyên gia tư vấn UOE hôm nay

GỬI ĐĂNG KÝ

CÔNG TY LIÊN HIỆP GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG

TRỤ SỞ CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH

15C đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Tel: (028) 38.32.79.86
Hotline: 0911 47 0606
Email: shirley@duhocuoe.edu.vn
Zalo: 0934155606VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH
Tòa nhà La Bonita, 215 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0911 75 0606
Email: shirley@duhocuoe.edu.vn
Zalo: 0941579922
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀI LOAN
No.62-1, Shimen Rd, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan Mr. Yen, Kai Cheng (Cris)
Hotline: +886 912 885 890
Email: shirley@duhocuoe.edu.vn