2023: 100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ

Trường đại học Mỹ hoặc cao đẳng bạn lựa chọn theo học sẽ tác động vô cùng lớn đến cuộc đời bạn. Chính vì vậy, hãy nghiên cứu thật kĩ để tìm kiếm cho bản thân một ngôi trường phù hợp. Hãy cùng AMEC cập nhật bảng xếp hạng 100 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ, được cập nhật gần đây bởi QS World University Rankings 2023.

Top 100 trường đại học Mỹ

Rank  
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 Stanford University
3 Harvard University
4 California Institute of Technology (Caltech)
5 University of Chicago 
6 University of Pennsylvania
7 Princeton University
8 Yale University
9 Cornell University
10 Columbia University
11 Johns Hopkins University
12 University of Michigan-Ann Arbor
13 University of California Berkeley (UCB)
14 Northwestern University
15 New York University (NYU)
16 University of California, Los Angeles (UCLA)
17 Duke University
18 Carnegie Mellon University
19 University of California, San Diego (UCSD)
20 Brown University
21 University of Texas at Austin
22 University of Washington
23 University of Wisconsin-Madison
24 University of Illinois at Urbana-Champaign
25 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)
26 Pennsylvania State University
27 Rice University
28 University of California, Davis (UCD)
29 University of North Carolina, Chapel Hill
30 Boston University
31 Washington University in St. Louis
32 Purdue University
33 University of Southern California
34 Ohio State University
35 University of Rochester
36 University of California, Santa Barbara (UCSB)
37 Emory University
38 Michigan State University
39 Texas A&M University
40 University of Maryland, College Park
41 Case Western Reserve University
42 University of Pittsburgh
43 University of Minnesota, Twin Cities
44 University of Florida
45 Vanderbilt University
46 Dartmouth College
47 Arizona State University
48 University of California, Irvine (UCI)
49 University of Notre Dame
50 Yeshiva University
51 University of Massachusetts, Amherst
52 University of Virginia
53 University of Arizona
54 Rutgers – The State University of New Jersey, New Brunswick
55 Georgetown University
56 University of Miami
57 North Carolina State University
58 Tufts University
59 University of Colorado at Boulder
60 University of Illinois, Chicago (UIC)
61 Indiana University Bloomington
62 University of Connecticut
63 George Washington University
64 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)
65 University of Kansas
66 University of California, Santa Cruz (UCSC)
67 University of Hawai’i at Manoa
68 Northeastern University
69 University of Utah
70 Colorado State University
71 Stony Brook University
72 University at Buffalo SUNY
73 University of Colorado, Denver
74 Wake Forest University
75 Illinois Institute of Technology

76

Washington State University

University of New Mexico

 

77 University of California, Riverside (UCR)
78 Rensselaer Polytechnic Institute
79 University of Alaska Fairbanks
80 University of Iowa
81 Tulane University
82 Iowa State University
83 Brandeis University
84 Colorado School of Mines

85

Missouri University of Science and Technology
86 Swarthmore College
87 Florida State University
88 University of Missouri, Columbia
89 The New School
90 University of Texas Dallas
91 Boston College
92 University of Delaware
93 University of Massachusetts, Boston
94 Lehigh University
95 Oregon State University
96 Saint Louis University
97 University of Georgia
98 University of Tennessee, Knoxville
99 University of South Florida
100 Wayne State University
 

Nguồn: topuniversities.com

 

 

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG