DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC

 

STT

TÊN TRƯỜNG

THÀNH PHỐ

BANG

CHI TIẾT

1

Bond University

Gold Coast

Queensland

Xem thêm

2

Griffith University

Gold Coast

Queensland

Xem thêm

3

Southern Cross University

Gold Coast

Queensland

Xem thêm

4

Queensland University of Technology

Brisbane

Queensland

Xem thêm

5

University of Queensland

Brisbane

Queensland

Xem thêm

6

Australian Catholic University

Brisbane

Queensland

Xem thêm

7

Central Queensland University

Rockhampton

Queensland

Xem thêm

8

James Cook University

Cairns

Queensland

Xem thêm

9

Macquarie University

Sydney

New South Wales

Xem thêm

10

University of New South Wales

Sydney

New South Wales

Xem thêm

11

University of Sydney

Sydney

New South Wales

Xem thêm

12

Western Sydney University

Sydney

New South Wales

Xem thêm

13 Univerity of Technology Sydney Sydney New South Wales Xem thêm

14

University of Wollongong

Wollongong

New South Wales

Xem thêm

15

University of Newcastle

Newcastle

New South Wales

Xem thêm

16

University of New England

Armidale

New South Wales

Xem thêm

17

Charles Sturt University

Wagga Wagga

New South Wales

Xem thêm

18

Austrlian National University

Canberra

Capital Territory

Xem thêm

19

University of Canberra

Canberra

Capital Territory

Xem thêm

20

The University of Adelaide

Adelaide

South Australia

Xem thêm

21

Flinders University

Adelaide

South Australia

Xem thêm

22

Torrens University

Adelaide

South Australia

Xem thêm

23

University of South Australia

Adelaide

South Australia

Xem thêm

24

La Trobe University

Melbourne

Victoria

Xem thêm

25

Monash University

Melbourne

Victoria

Xem thêm

26

Swinburne University of Technology

Melbourne

Victoria

Xem thêm

27

University of Melbourne

Melbourne

Victoria

Xem thêm

28

Victoria University

Melbourne

Victoria

Xem thêm

29 William Angliss Institute Melbourne Victoria Xem thêm

30

Deakin University

Geelong

Victoria

Xem thêm

31

Federation University Australia

Ballarat

Victoria

Xem thêm

32

Curtin University

Perth

Western Australia

Xem thêm

33

Edith Cowan University

Perth

Western Australia

Xem thêm

34

Murdoch University

Perth

Western Australia

Xem thêm

35

University of Western Australia

Perth

Western Australia

Xem thêm

36

University of Notre Dame Australia

Fremantle

Western Australia

Xem thêm

37

Charles Darwin University

Darwin

Northern Territory

Xem thêm

38

King’s Own Institute

Sydney

New South Wales

Xem thêm

39

University of Tasmania

Hobart

Tasmanis

Xem thêm

 

 

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG