DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM HOA NGỮ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐÀI LOAN

( DU HỌC ĐÀI LOAN HỆ NGÔN NGỮ )

STT Tên Trường Shcool name 學校名 Chi tiết
ĐÀI BẮC
1

Đại học Quốc lập Trung Ương

National Central University 國立中央大學 Xem thêm
2

Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Education 國立臺北教育大學 Xem thêm
3

Đại học Khoa học Quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Technology 國立臺北科技大學 Xem thêm
4

Đại học Quốc lập Đài Loan

National Taiwan University 國立臺灣大學 Xem thêm
5

Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan

National Taiwan Normal University 國立臺灣師範大學 Xem thêm
6

Đại học Quốc lập Giao thông

National Chiao Tung University 國立交通大學 Xem thêm
7

Đại học Quộc lập Chính trị

National Chengchi University 國立政治大學 Xem thêm
8

Đại học Văn hóa Trung Quốc

Chinese Culture University 中國文化大學 Xem thêm
9

Đại học Đạm Giang

Tamkang
University
淡江大學 Xem thêm
10

Đại học Phụ Nhân

Fu Jen Catholic University 輔仁大學 Xem thêm
11

Đại học Minh Truyền

Ming Chuan University 銘傳大學 Xem thêm
12

Đại học Khai Nam

Kainan University 開南大學 Xem thêm
13

Đại học Trung Nguyên

Chung Yuan Christian University 中原大學 Xem thêm
14

Đại học Trung Hoa

Chung Hua University 中華大學 Xem thêm
15

Đại học Khoa học thành thị

Đài Bắc

Taipei Chengshih University of Science and
Technology
臺北城市科技大學 Xem thêm
16

Đại học Khoa học

Trung Hoa

Chinese University of Science and
Technology
中華科技大學 Xem thêm
17

Đại học Khoa học Long Hoa

Longhwa University of Sience and Technology 龍華科技大學 Xem thêm
18

Đại học Đông Ngô

Soochow University 東吳大學 Xem thêm
19

Đại học Thực tiễn

Shih Chien University 實踐大學 Xem thêm
20

Học viện Phát triển và

Công nghiệp

Đào Viên

Taoyuan Innovation Institute of Technology 桃園創新技術學院 Xem thêm
ĐÀI TRUNG
1

Đại học Đông Hải

Tunghai University 東海大學 Xem thêm
2

Đại học Phùng Giáp

Feng Chia University 逢甲大學華 Xem thêm
3

Đại học Tịnh Nghi

Providence University 靜宜大學 Xem thêm
4

Đại học Quốc lập Sư Phạm Đài Trung

National Taichung University 國立臺中教育大學 Xem thêm
5

Đại học Quốc lập Gia Nghĩa

National Chiayi University 國立嘉義大學 Xem thêm
6

Đại học Khoa học Kiến Quốc

Chienkuo Technology University, 建國科技大學 Xem thêm
7

Đại học Quốc lập Trung Hưng

National Chung Hsing University 國立中興大學 Xem thêm
8

Đại học Quốc lập Sư phạm Chương Hóa

National Changhua University of Education 國立彰化師範大學 Xem thêm
9

Đại học Quốc lập Liên hợp

National United University 國立聯合大學 Xem thêm
ĐÀI NAM 
1

Đại học Sư phạm Quốc lập

Cao Hùng

National Kaohsiung Normal university 國立高雄師範大學 Xem thêm
2

Đại học Quốc lập Trung Sơn

National Sun Yat-sen University 國立中山大學 Xem thêm
3

Đại học Quốc lập Cao Hùng

National University of Kaohsiung 國立高雄大學 Xem thêm
4

Đại học Quốc lập Bình Đông

National Pingtung University 國立屏東大學 Xem thêm
5

Đại học Khoa học Nam Đài

Southern Taiwan University 南臺科技大學 Xem thêm
6

Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

Wenzao Ursuline University 文藻外語大學 Xem thêm
7

Đại học Quốc lập Khoa học

Bình Đông

National Pingtung University of Science and
Technology
國立屏東科技大學 Xem thêm
8

Đại học Nghĩa Thủ

I-Shou University 義守大學 Xem thêm
9

Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Uyển

Kao Yuan University 高苑科技大學 Xem thêm
10

Đại học Khoa học Côn Sơn

Kun Shan University 崑山科技大學 Xem thêm
11

Đại học Phủ Thủ Đài Loan

Taiwan Shoufu Universit 臺灣首府大學 Xem thêm
12

Đại học khoa học Kĩ thuật Nam Vinh

Nan Jeon University of Science and
Technology
南榮科技大學 Xem thêm
13 Đại học Quốc lập Thành Công

National Cheng

Kung University

國立成功大學 Xem thêm
ĐÀI ĐÔNG
1 Đại học Từ Tế Tzu Chi University 慈濟大學 Xem thêm
2 Đại học Phật Quang  Fo Guang University 佛光大學 Xem thêm

 

UOE hỗ trợ gì khi bạn du học Đài Loan?

► Là đơn vị duy nhất có đại diện tại Đài Loan, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tại Đài Loan mọi lúc mọi nơi.
► Xin nhập học tại tất cả các trường Đài Loan tất cả các hệ gồm cả người Hoa
► Cam kết có học bổng lên đến 100%
► Làm thủ tục xin visa du học Đài Loan, đậu visa 100%.
► Cam kết việc làm thêm
► Xử lý hồ sơ trọn gói từ A-Z, cam kết không phát sinh thêm.
► Tặng vé máy bay du học Việt Nam – Đài Loan.
► Hỗ trợ cho vay tài chính du học
► Làm visa du lịch miễn phí cho phụ huynh
► Miễn phí đào tạo và luyện thi năng lực tiếng Trung.
► Nhận cả hồ sơ xấu, đã từng rớt visa, bỏ học nửa chừng muốn quay lại học.

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG