DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÀI LOAN 2023

 

TÊN TRƯỜNG SCHOOLS NAME VIẾT TẮT 學校名 ĐỊA DANH CHI TIẾT

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐÀI BẮC

Đại học Sư phạm quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Education NTUE 國立臺北教育大學  Đài Bắc Xem thêm
Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc Taipei National University of the Arts TNUA 國立臺北藝術大學  Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Loan National Taiwan University of Science and Technology NTUST 國立臺灣科技大學  Đài Bắc Xem thêm
Đại học Thế Tân Shih Hsin University SHU 世新大學  Đài Bắc Xem thêm
Đại học Y khoa Đài Bắc Taipei Medical University TMU 臺北醫學大學  Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa China University of Science and Technology CUST 中華科技大學  Đài Bắc Xem thêm
Đại học Quốc lập Chính trị National Chengchi University NCCU 國立政治大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Quốc lập Dương Minh National Yang-Ming University NYMU 國立陽明大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Sư phạm quốc lập Đài Loan National Taiwan Normal University NTNU 國立臺灣師範大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học sức khỏe và điều dưỡng quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Nursing and Health Science NTUNHS 國立臺北護理健康大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Technology NTUT 國立臺北科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Văn hóa Trung Hoa  Chinese Culture University CCU 中國文化大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Đông Ngô Soochow University SCU 東吳大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Đại Đồng Tatung University TTU 大同大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc China University of Technology CUTE 中國科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Thành Thị Đài Bắc Taipei of Science and Technology University  TPCU 台北城市科大 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Quốc lập Đài Loan National Taiwan University NTU 國立臺灣大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Đài Bắc
University of Taipei UTAIPEI 臺北市立大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Minh Truyền Ming Chuan University  MCU 銘傳大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Thực Tiễn Shih Chien University USC 實踐大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Y Học Đài Bắc Taipei Medical University TMU 臺北醫學大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Kinh doanh Quốc Gia Đài Bắc National Taipei University of Business NTUB 國立臺北商業大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc National Taipei University of Technology NTUT 國立臺北科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại Học  Khoa Học Và Công Nghệ Đức Minh Takming University Of Science And Technology TUST 德明財經科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Công nghệ Trí Lí Chihlee University of Technology CLU 致理科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa China University of Science and Technology USTC 中華科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Công nghệ Trung Quốc China University of Technology CUTe 中國科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm HungKuo Delin University of Technology HDUT 宏國德霖科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học và Công nghệ Thành Phố Đài Bắc Taipei City University of Science and Technology TPCU 臺北城市科技大學 Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn  Jinwen University of Science and Technology JUST 景文科技大學 Tân Đài Bắc Xem thêm
Đại học Đông Nam Tungnan University TNU 東南科技大學 Tân Đài Bắc Xem thêm
Đai học Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Ngô Hsing Wu University HWU 醒吾科技大學 Tân Đài Bắc Xem thêm
Đại học Kỹ thuật Hàng hải Đài Bắc Taipei University of Marine Technology TUMT 台北海洋科技大學 Tân Đài Bắc Xem thêm
Đại học Khoa học Kỹ thuật Long hoa Lunghwa University of Science and Technology LHU 龍華科技大學 Đào Viên Xem thêm

 

Đại học Thương mại Quốc lập Đài Bắc

National Taipei University of Business NTUB 國立臺北商業大學 Đào Viên  Xem thêm 
Đại học Nghệ thuật và Điện ảnh Sùng Hữu Chungyu University of Film and Arts CIT 崇右影藝科技大學 Cơ Long Xem thêm
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂN CẬN ĐÀI BẮC VÀ ĐÀI TRUNG
Đại học Quốc lập Nghi Lan National Ilan University INU 國立宜蘭大學 Nghi Lan Xem thêm
Đại học Phật Quang Fo Guang University FGU 佛光大學 Nghi Lan Xem thêm
Đại học Quốc lập Gia Nghĩa National Chiayi University NCYU 國立嘉義大學 Gia Nghĩa Xem thêm
Đại học Nam Hoa Nanhua University NHU 南華大學 Gia Nghĩa Xem thêm
Học viện Khoa học kỹ thuật và quản lý Đạo Giang Toko University TOKO 稻江科技暨管理學院 Gia Nghĩa  
Đại học Khoa học kỹ thuật Ngô Phụng WuFeng University WFU 吳鳳科技大學 Gia Nghĩa Xem thêm
Đại học Sư phạm quốc lập Chương Hóa National Changhua University of Education NCUE 國立彰化師範大學  Chương Hóa Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Kiến Quốc Chienkuo Technology University CTU 建國科技大學  Chương Hóa Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Châu Chung Chou University of Science and Technology CCUT 中州科技大學 Chương Hóa Xem thêm
Đại học Đại Diệp Dayeh University DYU 大葉大學  Chương Hóa Xem thêm
Đại học Minh Đạo MingDao University MDU 明道大學 Chương Hóa Xem thêm
Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân  Minghsin University of Science and Technology MUST 明新科技大學 Tân Trúc Xem thêm
Đại học Quốc lập Thanh Hoa National Tsing Hua University  NTHU 國立清華大學 Tân Trúc Xem thêm
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI TRUNG
Đại học quốc lập Trung Hưng National Chung Hsing University NCHU 國立中興大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Á Châu Asia University ASIA 亞洲大學 Đài Trung Xem Thêm
Đại học Y dược Trung Quốc China Medical University CMU 中國醫藥大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Phùng Giáp Feng Chia University FCU 逢甲大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Tu Bình Hsiuping University of Science and Technology HUST 修平科技大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Hoằng Quang Hungkuang University HK 弘光科技大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung National Taichung University of Education NTCU 國立台中教育大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Kiều Quang Overseas Chinese University OCU 僑光科技大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Tịnh Nghi Providence University PU 靜宜大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Công nghệ Quốc gia Cần Ích National Chin-yi University of Technology NCUT 國立勤益科技大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Công nghệ Triều Dương Chaoyang University of Technology CYUT 朝陽科技大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Đài Central Taiwan University of Science and Technology CTUST 中臺科技大學 Đài Trung Xem thêm
Đại học Công nghệ Nam Khai Nankai University of Technology NKU 南開科技大學 Nam Đầu  Xem thêm

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO HÙNG

Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng National Kaohsiung First University of Science and Technology NKFUST 國立高雄第一科技大學  Cao Hùng Xem thêm
Đại học Kỹ Thuật Phụ Anh Fooyin University FYU  輔英科技大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Nghĩa Thủ I-shou University ISU 義守大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Kỹ thuật Cao Uyển Kao Yuan University KYU 高苑科技大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Y Hoc Cao Hùng Kaohsiung Medical University KMU  高雄醫學大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Quốc Gia Sư Phạm Cao Hùng National Kaohsiung Normal  University NKNU 國立高雄師範大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Quốc gia Du Lịch và Khách sạn Cao Hùng National Kaohsiung  University of Hospitality and Tourism NKUHT  國立高雄餐旅大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn National Sun Yet-san University NSYSU  國立中山大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Quốc gia Cao Hùng National University of Kaohsiung NUK  國立高雄大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Thiết kế Đông Phương Tung Fang design University TF 東方設計大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo Wenzao Ursuline University of languages WZU 文藻外語大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Thụ Đức Shu-Te University STU 樹德科技大學 Cao Hùng Xem thêm
Đại học Kỹ thuật Chánh Tú Cheng Shiu University CSU 正修科技大學 Cao Hùng

Xem thêm

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI NAM

Đại học Khang Ninh University of Kang Ning UKN 康寧大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Côn Sơn  Kun Shan University KSU 崑山科技大學 Đài Nam 

Xem thêm

Đại học Tin lành Trường Vinh Chang Jung Christian  University CJCU 長榮大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Dược và Khoa Học Gia Nam Chia Nan University of Pharmacy and Science CHNA  嘉南藥理大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Kỹ thuật y khoa Chung Hoa Chung Hwa University of Medical Technology CUMT 中華醫事科技大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Viễn Đông Far East University FEU 遠東科技大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Quốc lập Thành Công National Cheng Kung University NCKU 國立成功大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung National Taichung University of Education NTCU 國立台中教育大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Khoa học và kỹ thuật Nam Đài Loan Southern Taiwan University of Science and Technology  STUST 南臺科技大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Công nghệ Đài Nam Tainan University of Technology TUT  台南應用科技大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Thủ Phủ Đài Loan Taiwan Shoufu University TSU 台灣首府大學 Đài Nam Xem thêm
Đại học Quốc lập Đài Đông National Taitung University NTTU 國立臺東大學 Đài Đông Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Mỹ Hòa Meiho University MU 美和科技大學 Bình Đông Xem thêm
Đại học Đại Nhân Tajen University TAJEN 大仁科技大學  Bình Đông Xem thêm
Đại học Quốc lập Đông Hoa National Dong Hwa University NDHU 國立東華大學 Hoa Liên Xem thêm
Đại học Khoa học Kỹ thuật Từ Tế Tzu Chi University of Science and Technology TCUST 慈濟科技大學 Hoa Liên  Xem thêm
Đại học Quốc lập quốc tế Kỵ Nam National Chi Nan University NCNU 國立暨南國際大學 Nam Đầu Xem thêm
Đại học Quốc lập Hồ Vĩ National Formosa University NFU 國立虎尾科技大學 Vân Lâm Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Vân Lâm National Yunlin University of Science and Technology NYUST (YunTech) 國立雲林科技大學 Vân Lâm Xem thêm
Đại học Khoa học kỹ thuật Hoàn Cầu TransWorld University TWU 環球科技大學 Vân Lâm Xem thêm

DANH SÁCH HỌC VIỆN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TẠI ĐÀI LOAN

TÊN TRƯỜNG TÊN TIẾNG ANH VIẾT TẮT 學校名 ĐỊA DANH CHI TIẾT
Học viện Kỹ thuật Hòa Xuân Fortune Institute of Technology FIT 和春技術學院 Cao Hùng Xem thêm
Học viện Quản lý và Sức Khỏe Kinh Quốc Ching Kuo Institute of Management and Health CKIMH 經國管理暨健康學院 Cơ Long Xem thêm
Học viện Kỹ thuật Trung Du Chungyu Institute of Technology CIT 崇右技術學院 Cơ Long Xem thêm
Học viện Kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên Taoyuan Innovation Institute of Technology TIIT 桃園創新技術學院 Đào Viên Xem thêm
Học viện Kỹ thuật Đại Hán Dahan Institute of Technology DAHAN 大漢技術學院 Hoa Liên Xem thêm
Học viện Khách sạn và lữ hành Đài Loan Taiwan Hospitality and Tourism University THTU 臺灣觀光學院 Hoa Liên Xem thêm
Học viện Kỹ thuật Lan Dương Lan Yang Institute of Technology FIT 蘭陽技術學院 Nghi Lan Xem thêm
Học viện Công nghệ Lê Minh Lee-Ming Institute of Technology LIT 黎明技術學院 Tân Bắc Xem thêm
Học viện Công nghệ Á Đông Oriental Institute of Technology OIT 亞東技術學院 Tân Bắc Xem thêm
Học viện Công nghệ Nam Á Nanya Institute of Technology   南亞技術學院 Đào Viên Xem thêm
 

  Tại sao nên du học Đài Loan?

– Nền giáo dục hàng đầu châu Á

 – Văn hóa tương đồng với Việt Nam

– Sinh viên được đi làm 20 tiếng/tuần  

 – Chính sách học bổng tốt

 – Chi phí du học tiết kiệm

 – Các chương trình thực tập có thu nhập cao ngay

 – Biết thêm một ngoại ngữ mới

– Môi trường sống an toàn, chất lượng cuộc sống cao

 

UOE hỗ trợ gì khi bạn du học Đài Loan?

► Là đơn vị duy nhất có đại diện tại Đài Loan, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tại Đài Loan mọi lúc mọi nơi.
► Xin nhập học tại tất cả các trường Đài Loan tất cả các hệ gồm cả người Hoa
► Cam kết có học bổng lên đến 100%
► Làm thủ tục xin visa du học Đài Loan, đậu visa 100%.
► Cam kết việc làm thêm
► Xử lý hồ sơ trọn gói từ A-Z, cam kết không phát sinh thêm.
► Tặng vé máy bay du học Việt Nam – Đài Loan.
► Hỗ trợ cho vay tài chính du học
► Làm visa du lịch miễn phí cho phụ huynh
► Miễn phí đào tạo và luyện thi năng lực tiếng Trung.
► Nhận cả hồ sơ xấu, đã từng rớt visa, bỏ học nửa chừng muốn quay lại học.

 

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG