Lịch thi TOCFL năm 2024

1. TOCFL là gì?

 TOCFL là viết tắt của (Test of Chinese as a Foreign Language), hay nói cách khác là Kỳ thi năng lực tiếng Trung cho người quốc tế.

2. TOCFL có mấy cấp độ?

+ 6 cấp độ gồm: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bài kiểm tra chủ yếu 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu bằng hai hình thức thi, trên giấy và trên máy tính tùy thí sinh lực chọn.

+ Thí sinh căn cứ theo khả năng tiếng Trung của mình mà lựa chọn cấp thi phù hợp.

+ Đài Loan sử dụng chữ phồn thể, nhưng trong khi thi thí sinh cũng có thể lựa chọn thi chữ “Phồn thể” hoặc chữ “Giản Thể” nên các bạn nhớ đăng ký nhé.​

3. Những ai cần thi TOCFL?

  + Xin việc làm tại các công ty Đài Loan ở Việt Nam và các công ty có yêu cầu tiếng Trung.

  + Du học Đài Loan hay đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và các quốc gia nói tiếng Trung.

  + Xin học bổng, xin việc làm hoặc những công việc liên quan đến Đài Loan thì nên thi chứng chỉ TOCFL.

Đa số các tập đoàn, công ty, trường học Đài Loan chấp nhận chứng chỉ TOCFL hơn là chứng chỉ HSK, chứng chỉ này được tổ chức thi nhiều lần trong năm giúp học viên dễ dàng sắp xếp thời gian tham dự.

4. Lịch thi TOCFL 2024 tại Hồ Chí Minh

考試日期

Ngày thi

報名日期

Thời gian ghi danh

考試地點

Địa điểm thi

考試項目

Loại hình thi

報名地址及聯絡方式

Thông tin liên hệ ghi danh

14/1/2024

2023/11/14 – 2023/12/14

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

25/2/2024

2023/12/25 – 2024/1/25

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

3/3/2024

2024/1/3 – 2024/2/3

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

7/4/2024

2024/2/19 – 2024/3/13

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

5/5/2024

2024/3/5 – 2024/4/5

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

16/6/2024

2024/4/9 – 2024/5/9

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

23/6/2024

2024/4/23 – 2024/5/23

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

6/7/2024

2024/5/6 – 2024/6/6

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

7/7/2024

2024/5/7 – 2024/6/7

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

24/8/2024

2024/6/24 – 2024/7/24

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

25/8/2024

2024/6/25 – 2024/7/25

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

8/9/2024

2024/07/08 – 2024/08/08

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

22/9/2024

2024/7/22 – 2024/8/22

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

13/10/2024

2024/8/13 – 2024/9/13

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

10/11/2024

2024/9/10 – 2024/10/10

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

24/11/2024

2024/9/24 – 2024/10/24

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

8/12/2024

2024/10/8 – 2024/11/8

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

22/12/2024

2024/10/22 – 2024/11/22

 

越南胡志明市臺灣學校

Trường Đài Bắc TPHCM

 

電腦

Thi trên máy tính 700,000

Liên hệ UOE: Công ty Liên hiệp Giáo dục Đại Dương 

Địa chỉ: 15C Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM

https://www.facebook.com/tuvanduhocuoe

Hotline: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606

 

UOE chuyên đào tạo tiếng Trung phồn thể và là đơn vị duy nhất có liên kết đào tạo online với trung tâm đào tạo tiếng Trung hàng đầu của Đài Loan, trung tâm tiếng Trung SHOUHAO. Đến với UOE các bạn không những được học với giáo viên người Việt giàu kinh nghiệm, tân tậm luyện thi tiếng Trung bao đậu chứng chỉ mà còn có đội ngũ giáo viên bản địa luyện cho các bạn từ khi chưa biết cho đến khi thuần thục.

Trên đây, UOE cập nhật lịch thi TOCFL năm 2024, các bạn liên hệ tại đây để được hỗ trợ luyện thi cũng như đăng ký thi.

Hoặc website đăng ký: Tại đây 

Ghi chú từ Văn phòng kinh tế Đài Bắc:

 1. Nếu lịch thi trên có thay đổi, Chúng tôi sẽ cập nhật và công bố ngay.
 2. Kỳ thi trên máy tính giới hạn số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 220 người. Vì số lượng có hạn, nếu thí sinh đăng ký quá đông, thì từ thí sinh đăng ký thứ 221, Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian thi khác, thời gian thi chi tiết, Chúng tôi sẽ thông báo đến thí sinh.
 3. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Giáo dục, VP Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM Điện thoại: 028-38349160 ext 2202-2203-2204 hoặc liên hệ Công ty UOE: 0911.470.606 – 091.175.0606 – 093.415.5606
 4. Nếu nhu cầu thí sinh đạt đến mức độ nhất định, Chúng tôi sẽ mở thêm các đợt thi khác, vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin trên website.

——————————————-

Tại sao nên du học Đài Loan?

 •  Nền giáo dục hàng đầu châu Á
 •  Văn hóa tương đồng với Việt Nam
 •  Sinh viên được đi làm 20 tiếng/tuần  
 •  Chính sách học bổng tốt
 •  Chi phí du học tiết kiệm
 •  Các chương trình thực tập có thu nhập cao ngay
 •  Biết thêm một ngoại ngữ mới
 •  Môi trường sống an toàn, chất lượng cuộc sống cao

UOE hỗ trợ bạn gì khi du học Đài Loan?

 • Là đơn vị duy nhất có đại diện tại Đài Loan, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tại Đài Loan  
 • Hỗ trợ săn học bổng
 • Miễn phí tư vấn
 • Xử lý hồ sơ trọn gói từ A-Z, cam kết không phát sinh
 • Tặng vé máy bay du học Việt Nam – Đài Loan
 • Hỗ trợ thủ tục thăm non và tham quan trường cho phụ huynh
 • Miễn phí đào tạo và luyện thi năng lực tiếng Trung
 • Đội ngũ tư vấn viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu du học Đài Loan

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG