Su Vĩnh Thuận (Hoa Kiều) – Đại học Hồng Quốc Đức Lâm

Bạn Su Vĩnh Thuận, là học viên hệ Hoa kiều của UOE. Bạn có ba là người Đài Loan, hiện ba bạn ấy sinh sống ở Đài Bắc.

Ba bạn muốn bạn về Đài Loan để học tập và sinh sống. Nhưng do bạn từ nhỏ đã mang quốc tịch Việt Nam và sống với mẹ nên mọi thủ tục phải làm như công dân Việt Nam.

UOE đã xin thành công cho bạn đi du học Đài Loan cho người Hoa. Đây là hệ mà học sinh có ba hoặc mẹ là người gốc Hoa với diện visa ưu tiên không cần phỏng vấn.

Hiện tại, bạn đang là sinh viên ngành Quản lý nhà hàng và ẩm thực của Trường Đại học Hồng Quốc Đức Lâm. Đây là trường Đại học rất nổi tiếng ở Đài Loan về chuyên ngành khách sạn, nhà hàng, du lịch.

Nếu bạn cũng là người gốc Hoa hãy tìm đến UOE để được tư vấn du học Đài Loan hệ người Hoa nhé.

 

 

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG