HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ NAM Á

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ NAM Á

Học viện công nghệ Nanya đã từng được biết đến với tên gọi Taoyuan Innovation Institute of Technology (Học viện Công nghệ Canh tân Đào Viên). Đây là một học viện nổi tiếng về công nghệ ở khu vực phía bắc của Đài Loan. Tên cũ: Học viện Công nghệ Canh tân Đào Viên (Taoyuan […]

Xem thêm