Thẻ: Kagoshima

DU HỌC NHẬT BẢN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KAGOSHIMA

Phí dự tuyển 20,000 yên (chỉ đóng 1 lần) Phí nhập học 40,000 yên (chỉ đóng 1 lần) Học phí 575,000 yên/năm Phụ phí khác 80,000 yên/năm Thông tin về học bổng: –        Đã có N4: 30,000 yên/năm –        Đã có N3: 40,000 yên/năm CHUẨN BỊ HỒ SƠ DU HỌC NHẬT: Bằng tốt nghiệp THPT […]

Xem thêm