Nova Scotia

DU HỌC CANADA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAPE BRETON – NOVA SCOTIA

Cape Breton University nằm tại thành phố Sydney, tỉnh Nova Scotia. Đây là thànhphố biển tại ven bờ Đại Tây Dương thuộc vùng phía Đông của Canada, hội tụ nhiều địa điểm du lịch biển đẹp nhất thế giới. Sydney cũng được coi là thành phố trọng yếu về chính trị và là trung tâm […]

Xem thêm