Trường Cao đẳng Quốc tế Beacon

 

Địa chỉ: 70 Martaban Road (Entrance at 39 Mandalay Road) Singapore 328667

I.GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ BEACON:

Trường Cao đẳng Quốc tế Beacon tiền thân là Trường Kỹ thuật Beacon (Beacon School of Technology) – là một tổ chức giáo dục quốc tế đã được Uỷ ba CPE Singapore công nhận.

Trường Beacon được thành lập với mục đích mang đến cơ hội học tập chất lượng cao dành cho học sinh có mong muốn được làm việc trong các lĩnh vực bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khách sạn Du lịch, Thiết kế.

 • Tầm nhìn: Trở thành một Viện giáo dục toàn diện dẫn dắt học sinh đến việc đạt được những khát vọng cá nhân
 • Sứ mệnh: Cam kết nuôi dưỡng và phát triển học sinh với các kỹ năng, kiến thức và đức tính hữu ích cho xã hội bằng cách cung cấp trải nghiệm giáo dục toàn diện

Văn hóa làm việc tại Beacon là tôn trọng, chính trực, cẩn thận và siêng năng. Nhà trường tin tưởng vào một nền văn hóa cởi mở, nơi mà những ý kiến phản hồi, kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tự do và sự đa dạng của những suy nghĩ được tôn vinh.

Beacon nhận thức sâu sắc rằng con người là nguồn lực dồi dào nhất và là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Các thành tựu của Beacon có thể kể đến:

 • Chứng nhận Edu Trust của CPE Singapore cho 4 năm liên tục từ 2020 đến 2024
 • Chứng nhận ISO 9001
 • Chứng nhận ERF cho 4 năm liên tục từ 2022 đến 2026

EduTrust là một chứng nhận dành cho các tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) ở Singapore. Một cơ sở giáo dục tư nhân được cấp chứng nhận Edu Trust nếu nó đã đạt được các tiêu chuẩn quy định trong các lĩnh vực:

 • Quản lý trường học
 • Cung cấp các dịch vụ giáo dục
 • Sức khỏe
 • Tài chính

Sinh viên trong nước và quốc tế sẽ được hưởng lợi như nhau từ các trường có Edu Trust vì học phí của họ sẽ được bảo vệ. (Trong trường hợp nơi họ theo học bị phá sản, hoặc bị cấm tuyển sinh, toàn bộ tiền học phí của họ sẽ được hoàn trả theo chính sách Edu Trust).

Đối tác chiến lược trong đào tạo và cấp bằng của Beacon Singapore gồm:

 • Tổ chức giáo dục Pearson Education, Anh
 • Đại học Cardiff Metropolitan, Anh
 • Đại học Tây Luân Đôn, Anh

Cùng hơn 25 doanh nghiệp, công ty, cơ sở kinh doanh trên khắp Singapore

II.CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG BEACON:

Mục tiêu:

 • Cho phép sinh viên tích lũy kinh nghiệm trong ngành và có được các bộ kỹ năng phù hợp với ngành và nơi làm việc.
 • Thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp Singapore và Trường Cao đẳng Quốc tế Beacon.

Điều kiện tham gia thực tập:

 • Sinh viên phải hoàn thành tất cả các môn học trước khi được đưa vào chương trình thực tập doanh nghiệp kéo dài sáu tháng
 • Sinh viên phải đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn xin thực tập doanh nghiệp
 • Sinh viên phải vượt qua vòng phỏng vấn với các doanh nghiệp tiếp nhận thực tập sinh

Các ngành học/bộ môn được tham gia thực tập doanh nghiệp:

 • Diploma in Hospitality Management
 • Higher Diploma in Hospitality Management
 • Pearson Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management
 • Pearson Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management (Events)
 • Pearson Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management (Food and Beverage)
 • Pearson Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management (Teach out)
 • Diploma in Global Logistics and Supply Chain Management

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 1. Chương trình Đào tạo từ xa (E-Learning):

Ngành đào tạo:

 • Cao đẳng Kinh doanh & Công nghệ Thông tin (E-Learning)
 • Cao đẳng Quản trị Khách sạn & Du lịch (E-Learning)

Điều kiện đầu vào:

 • Hoàn thành chương trình lớp 10
 • IELTS 5.0

Thông tin khóa học:

 • Thời gian đào tạo: 6 ~ 8 tháng
 • Bằng cấp: Bằng Cao đẳng (Diploma) do Trường Beacon cấp
 • Đủ điều kiện liên thông lên Cao đẳng Nâng cao (Advanced Diploma)

Thông tin học phí (tham khảo):

 • Cao đẳng Kinh doanh & Công nghệ Thông tin (E-Learning): $7,624.80
 • Cao đẳng Quản trị Khách sạn & Du lịch (E-Learning): $7,624.80

 1. Chương trình Cao đẳng (Diploma):

Ngành đào tạo:

 • Cao đẳng Kinh doanh & Công nghệ Thông tin
 • Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Trung)
 • Cao đẳng Quản trị Khách sạn & Du lịch
 • Cao đẳng Dịch vụ Khách sạn (Nghiệp vụ)
 • Cao đẳng Logistics
 • Cao đẳng Logistics Quốc tế

Điều kiện đầu vào:

 • Hoàn thành chương trình lớp 10
 • GPA > 6.0
 • Đối với chương trình tiếng Anh: IELTS 5.5 (hoặc tương đương)
 • Đối với chương trình tiếng Trung: tối thiểu HSK4 (hoặc tương đương)

Thông tin khóa học:

–         Cao đẳng Kinh doanh & Công nghệ Thông tin 6 tháng Bằng CĐ Kinh doanh & Công nghệ Thông tin do Beacon Singapore cấp
–         Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Trung) 6 tháng Bằng CĐ Quản trị Kinh doanh (hệ Trung văn) do Beacon Singapore cấp
–         Cao đẳng Quản trị Khách sạn & Du lịch

8 tháng lý thuyết

6 tháng thực tập (có lương)

Bằng CĐ Quản trị Khách sạn & Du lịch do Beacon Singapore cấp
–         Cao đẳng Dịch vụ Khách sạn (Nghiệp vụ) 9 tháng Bằng CĐ Dịch vụ Khách sạn do Beacon Singapore cấp
–         Cao đẳng Logistics

8 tháng lý thuyết

6 tháng thực tập (có lương)

Bằng CĐ Logistics do Beacon Singapore cấp
–         Cao đẳng Logistics Quốc tế 8 tháng Bằng CĐ Logistics Quốc tế do Beacon Singapore cấp

 

Thông tin học phí:

–         Cao đẳng Kinh doanh & Công nghệ Thông tin $7,624.80
–         Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Trung) $7,884.00
–         Cao đẳng Quản trị Khách sạn & Du lịch $7,624.80
–         Cao đẳng Dịch vụ Khách sạn (Nghiệp vụ) $7,624.80
–         Cao đẳng Logistics $7,624.80
–         Cao đẳng Logistics Quốc tế $7,538.40

 

 1. Chương trình Cao đẳng Chuyên nghiệp (Higher Diploma):

Ngành đào tạo:

 • Cao đẳng Chuyên nghiệp Kinh doanh (Chuyên ngành Logistics)
 • Cao đẳng Chuyên nghiệp Quản trị Khách sạn & Du lịch

Điều kiện đầu vào:

 • Hoàn thành chương trình lớp 12
 • IELTS 5.5 (hoặc tương đương)

Thông tin khóa học:

–         Cao đẳng Chuyên nghiệp Kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) 8 tháng Bằng CĐ Chuyên nghiệp do Beacon Singapore cấp
–         Cao đẳng Chuyên nghiệp Quản trị Khách sạn & Du lịch

12 tháng lý thuyết

6 tháng thực tập (có lương)

Bằng CĐ Chuyên nghiệp do Beacon Singapore cấp

 

Thông tin học phí:

 • Cao đẳng Chuyên nghiệp Kinh doanh (Chuyên ngành Logistics): $10,980.36
 • Cao đẳng Chuyên nghiệp Quản trị Khách sạn & Du lịch: $10,980.36

 1. Chương trình Đại học (Bachelor’s Degree):

Do Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh cấp

Ngành đào tạo:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Cử nhân Quản trị Khách sạn Quốc tế

Điều kiện đầu vào:

 • Đã hoàn thành ít nhất 1 bằng cao đẳng có liên quan đến chuyên ngành muốn học
 • IELTS tối thiểu 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0)

Thông tin khóa học:

–         Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế 36 tháng Bằng Cử nhân Danh dự do Trường ĐH Cardiff Metropolitan, Anh cấp
–         Cử nhân Quản trị Khách sạn Quốc tế 36 tháng Bằng Cử nhân Danh dự do Trường ĐH Cardiff Metropolitan, Anh cấp

Thông tin học phí:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế: $49,248.00
 • Cử nhân Quản trị Khách sạn Quốc tế: $49,248.00

 

 1. Chương trình Thạc sĩ (Master’s Degree):

Ngành đào tạo:

 • MBA Chuyên ngành Phân tích Kinh doanh
 • MBA Chuyên ngành Logistics
 • MBA Chuyên ngành Quản lý Dự án
 • MBA Chuyên ngành Digital Marketing
 • MBA Chuyên ngành Quản trị Tài chính
 • MSc Chuyên ngành Quản trị Khách sạn & Du lịch

Điều kiện đầu vào:

 • Tốt nghiệp bậc Cử nhân cùng nhóm ngành
 • Đối với ứng viên học trái ngành phải chứng minh kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong cùng nhóm ngành
 • GPA bậc Cử nhân phải trên 2.5
 • IELTS tối thiểu 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • Đối với ứng viên trên 30 tuổi phải chứng minh kinh nghiệm làm việc ít nhất 8 năm trong cùng nhóm ngành

Thông tin khóa học:

–         MBA Chuyên ngành Phân tích Kinh doanh 12 tháng Bằng Thạc Sĩ do Trường Đại học West London, Anh cấp
–         MBA Chuyên ngành Logistics 12 tháng Bằng Thạc Sĩ do Trường Đại học West London, Anh cấp
–         MBA Chuyên ngành Quản lý Dự án 12 tháng Bằng Thạc Sĩ do Trường Đại học West London, Anh cấp
–         MBA Chuyên ngành Digital Marketing 12 tháng Bằng Thạc Sĩ do Trường Đại học West London, Anh cấp
–         MBA Chuyên ngành Quản trị Tài chính 12 tháng Bằng Thạc Sĩ do Trường Đại học West London, Anh cấp
–         MSc Chuyên ngành Quản trị Khách sạn & Du lịch 12 tháng Bằng Thạc Sĩ do Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Anh cấp

 

Thông tin học phí:

 • Nhóm ngành MBA: $25,272.00
 • MSc Chuyên ngành Quản trị Khách sạn & Du lịch: $22,226.40

 1. Chương trình Cao đẳng Quốc gia Bậc 5 (Level 5 Higher National Diploma):

6.1. Khối Ngành Kinh Doanh (Level 5 Higher National Diploma in Business):

Ngành đào tạo:

Quản trị Kinh doanh

Điều kiện đầu vào:

 • Hoàn thành chương trình lớp 12
 • Điểm trung bình các môn trên 6.0
 • Hoặc hoàn thành chương trình Diploma tại Beacon
 • IELTS tối thiểu 5.5

Thông tin khóa học:

 • Thời gian đào tạo: 18 tháng
 • Được cấp bằng Cao đẳng Quốc gia Bậc 5 của Pearson BTEC (liên kết đào tạo với Beacon)

Thông tin học phí: $18,105.12

6.2. Khối ngành Quản trị Khách sạn & Du lịch (Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management):

Ngành đào tạo:

 • Quản trị Khách sạn
 • Quản trị Tổ chức Sự kiện & Truyền thông
 • Quản trị Dịch vụ Ăn uống

Điều kiện đầu vào:

 • Hoàn thành chương trình lớp 12
 • Điểm trung bình các môn trên 6.0
 • Hoặc hoàn thành chương trình Diploma tại Beacon
 • IELTS tối thiểu 5.5

Thông tin khóa học:

 • Thời gian đào tạo: 18 tháng
 • Được cấp bằng Cao đẳng Quốc gia Bậc 5 của Pearson BTEC (liên kết đào tạo với Beacon)

Thông tin học phí: $18,558.72

DỊCH VỤ NHÀ Ở TẠI SINGAPORE:

 1. Ký túc xá:

Đây là những chỗ ở riêng cho sinh viên. Sinh viên có thể lựa chọn loại phòng đơn hoặc phòng đôi. Cơ sở vật chất cơ bản bao gồm: phòng vệ sinh/phòng tắm chung, giường ngủ và bàn học. Một số KTX sẽ có thêm nhà ăn, dịch vụ giặt là, nhà thể thao và những tiện nghi khác. Giá thuê dao động từ: 800 SGD ~ 2000 SGD/người/tháng

 1. Căn hộ:

Đây là loại hình nhà ở gồm 2-3 phòng ngủ/1 căn hộ. Phòng được trang bị giường, bàn học, ghế, quạt điện. Giá cả thường bao gồm điện nước và gas. Nếu sinh viên tìm kiếm loại phòng này, có thể mất thêm 1 số phí phụ khác, ví dụ như phí dịch vụ tìm nhà. Giá thuê dao động từ: 400 SGD ~ 1000 SGD/người/tháng

 

VÌ SAO NÊN CHỌN DU HỌC SINGAPORE:

Môi trường học tập quốc tế

Chất lượng giáo dục hàng đầu

Không chứng minh tài chính

Không cần chứng chỉ ngoại ngữ

Chương trình học tinh gọn, rút ngắn thời gian du học

An sinh xã hội cao

Văn hóa tương đồng với Việt Nam

Nhận bằng đại học của Anh, Úc, Mỹ ngay tại Singapore

Dễ dàng chuyển tiếp sang các nước khác

DỊCH VỤ DU HỌC SINGAPORE CHẤT LƯỢNG TỪ UOE:

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học Singapore
 • Miễn phí tư vấn chọn trường, chọn ngành
 • Miễn phí dịch thuật và xử lý hồ sơ
 • Miễn lệ phí xin visa
 • Hỗ trợ tìm kí túc xá và nhà ở tại Singapore
 • Hỗ trợ đưa đưa đón tại sân bay Singapore
 • Hỗ trợ thủ tục thăm con và tham quan trường dành cho phụ huynh
 • Hỗ trợ học tiếng Anh và luyện thi chứng chỉ tiếng Anh
 • Tặng vé máy bay một chiều Việt Nam – Singapore. 

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG