Chương trình học bổng France Excellence 2023

 

Học bổng được cấp trong thời gian 12 tháng đối với trình độ thạc sĩ 2 và 36 tháng đối với trình độ tiến sĩ. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 18g (giờ địa phương) ngày 13 tháng 1 năm 2023.

 

 

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:
 Khoa học cơ bản
 Đào tạo kỹ sư
 Kinh tế và quản lý
 Luật Luật – chính trị ;
 Y, dược và sức khoẻ ;
 Khoa học bền vững
 Khoa học xã hội – nhân văn

Học bổng được cấp trong thời gian như sau:
 12 tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
 36  tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

 

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ

18g (giờ địa phương) ngày 13 tháng 1 năm 2023

Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn

Trong tháng 3 năm 2023

Thông báo kết quả

Kể từ giữa tháng 5 năm 2023

 

Truy cập: Mời nộp hồ sơ 2023- Chương trình học bổng France Excellence Đại sứ quán Pháp tại (…) – La France au Vietnam (ambafrance.org)

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG