Danh sách các trường cấp học bổng MOE

Danh sách giảm học phí và chi phí khác do các trường đại học và cao đẳng cung cấp cho sinh viên nhận học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2023. 

Tên trường Các khoa và ngành giảm học phí và chi phí khác cho sinh viên nhận học bổng Tên trường Các khoa và ngành giảm học phí và chi phí khác cho sinh viên nhận học bổng

Đại học Đại Đồng

Tất cả

Đại học Khoa học & Kĩ thuật Quốc lập Cao Hùng

Tất cả

Đại học Khoa học & Kĩ thuật Quốc lập Đài Bắc

Tất cả

Đại học Minh Truyền

Tất cả

Đại học Khoa học & Kĩ thuật Quốc lập Bình Đông

Tất cả

Đại học Khoa học Kĩ thuật Quốc lập Đài Loan

Tất cả

Đại học Chân Lí

Tất cả

Đại học Công nghệ Y tế Trung Hoa

Tất cả

Đại học Khoa học & Kĩ thuật Côn Sơn

Tất cả

Đại học Văn hóa Trung Quốc

Tất cả

Đại học Khoa học & Kĩ thuật Vân Lâm

Tất cả

Đại học Khai Nam

Tất cả

Đại học Á Châu

Tất cả

Đại học Quốc lập Sư phạm Cao Hùng

Tất cả

Đại học Quốc lập Đông Hoa

Tất cả

Đại học Công nghệ Đài Nam

Tất cả

Đại học Khoa học sức khỏe và Điều dưỡng Quốc lập Đài Bắc

Tất cả

Đại học Y dược Trung Quốc

Tất cả

Đại học ngoại ngữ Văn Tảo

Tất cả

Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh

Tất cả

Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Đài Trung

Tất cả

Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung

Tất cả

Đại học Tịnh Nghi

Tất cả

Đại học Khách sạn và Du lịch Quốc lập Cao Hùng

Tất cả

Đại học Trường Canh

Tất cả

Đại học Đại Diệp

Tất cả

Đại học Trung Nguyên

Tất cả

Đại học Nguyên Trí

Tất cả

Đại học Quốc lập Gia Nghĩa

Tất cả

Đại học Quốc lập Chính trị

Tất cả các chương trình của khoa/viện ngoại trừ

IMBA và MBA

Đại học Y Đài Bắc

Các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ toàn trường

Đại học Quốc lập Trung Chính

Khoa Ngoại ngữ và Văn học

Đại học Quốc lập Đài Bắc

Các chương trình cấp bằng sau đây được cung cấp bởi International College of Sustainability:

– Chương trình cử nhân về quản lý và phát triển bền vững

– Chương trình cử nhân sáng tạo giảng dạy Tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai

– Chương trình quốc tế về quản trị đô thị

– MBA về tài chính

– Chương trình quản lý tổng thể chăm sóc sức khỏe thông minh

 

 

Đại học Hải dương Quốc lập Đài Loan

Tất cả

Đại học Quốc lập Trung Sơn

Tất cả

Đại học Quốc lập Kỵ Nam

Tất cả

Đại học Quốc lập Trung Uơng

Tất cả

Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Bắc

Tất cả

 
Chính phủ Đài Loan sẽ hỗ trợ tối đa 40.000 NTD/ 1 học kỳ bao gồm học phí và chi phí khác đã được phê duyệt của mỗi sinh viên được nhận học bổng.
 
Nếu những khoản này vượt quá tổng số tiền 40.000 NTD, khoản còn lại sẽ được trường đại học hỗ trợ.

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG