Hệ thống giáo dục Mỹ

 

Hệ thống giáo dục Mỹ

2.1 Cấp bậc tiểu học và trung học

Bậc tiểu học và trung học tại Mỹ kéo dài 12 năm, từ lớp 1 – lớp 12. Học sinh Mỹ bắt đầu đi học từ năm 5 – 6 tuổi, giống như học sinh tại Việt Nam.

Thông thường phụ huynh quốc tế và Việt Nam thường gửi con em mình đến Mỹ học từ năm lớp 11 và lớp 12 để chuẩn bị cho việc lên cao đẳng, đại học tại Mỹ. Tuy nhiên, đối với một số phụ huynh có định hướng cho con đi du học từ đầu có thể gửi con đến Mỹ học từ năm lớp 6, lớp 7 hoặc thấp hơn.

2.2 Cao đẳng – Đại học – Sau đại học

Cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề: Những trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề thường cung cấp những cương trình đào tạo ngắn hạn khoảng 2 năm hoặc ít hơn để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cụ thể về một nghề nghiệp nào đó.

Cao đẳng cộng đồng: Trường cao đẳng cộng đồng có thể là trường công hoặc trường tư và có liên kết chặt chẽ với các bên liên quan. Học phí tại cao đẳng cộng đồng thấp hơn so các trường cao đẳng có liên kết với các trường đại học cho phép sinh viên chuyển tiếp lên đại học và theo học năm thứ 3 của chương trình đại học.

Đại học tư: Trường đại học tư là những trường lấy kinh phí từ các nguồn tài trợ, trợ cấp và đóng góp từ các cựu sinh viên. Các trường này thường có lượng sinh viên theo học ít hơn so với các trường đại học tiểu bang.

Đại học tiểu bang: Các trường đại học tiểu bang được thành lập và cấp kinh phí bởi chính phủ Mỹ. Trường đại học tiểu bang thường thấp hơn các trường tư và các sinh viên nội bang thường thấp hơn so với sinh viên ngoại bang. Du học sinh quốc tế thừng bị phân vào nhóm sinh viên ngoại bang và phải đáp ứng những tiêu chuẩn tuyển sinh cao học sinh viên nội bang.

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG