Westcliff University

1. Tổng quan về Westcliff University

Đại học Westcliff được thành lập để cung cấp nền giáo dục chất lượng cho sinh viên muốn tham gia vào các lĩnh vực Kinh doanh và Giáo dục. Westcliff được đánh giá là trường Đại học phát triển nhanh chóng ở khu vực Nam California và Florida.

Đại học Westcliff, được Cục Giáo dục Sau Trung học Tư thục của Mỹ phê duyệt lần đầu vào năm 1993, Westcliff cung cấp nhiều chương trình khác nhau tại Khoa Kinh doanh và Khoa Sư phạm.

Đại học Westcliff được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và cao đẳng phương Tây (WSCUC). Đại học Westcliff cũng được Ủy ban Chứng nhận Giáo dục Từ xa (DEAC) công nhận và có tên trong danh sách các trường đại học được công nhận của Hội đồng Chứng nhận Giáo dục Đại học (CHEA).

Chương trình giảng dạy của Đại học Westcliff bao gồm các chương trình cấp bằng sau đại học và đại học về kinh doanh và giáo dục cũng như các chương trình chứng chỉ khác. Trong khi một số trường chỉ dạy các khái niệm lý thuyết thì Đại học Westcliff chuẩn bị cho sinh viên những yếu tố lý thuyết và thực hành cần thiết trong thị trường việc làm ngày nay.

2. Cơ sở đào tạo của Westcliff University

Trường Đại học Westcliff có tổng cộng 4 campus tại 2 tiểu bang lớn của Mỹ:

  • Irvine, California
  • Los Angeles, California
  • Miami, Florida
  • Orlando, Florida

Westcliff University

Cơ sở trường Đại học Westcliff ở khu vực Irvine

3. Chi phí tham khảo

– Đại học: 18,600 USD/năm

– Sau Đại học: 14,000 ~ 16,000 USD/năm

– Phí đăng ký nhập học: 50 USD

– Phí thẩm định hồ sơ: 150 USD

4. Chương trình đào tạo của Westcliff University

Bậc Đại học

(Bachelor)

Chứng chỉ sau đại học

(Graduate Certificate)

Bậc Thạc sĩ

(Master)

– Cử nhân Giáo dục

– Cử nhân Quản trị Kinh doanh

– Cử nhân Khoa học máy tính

– Cử nhân Công nghệ Thông tin

– Chứng chỉ Sau đại học Quản trị Kinh doanh

– Chứng chỉ Sau đại học Marketing

– Chứng chỉ Sau đại học Sư phạm tiếng Anh

– Thạc sỹ Sư phạm tiếng Anh

– Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

– Thạc sỹ Luật (chuyên ngành Luật Hoa Kỳ)

– Thạc sỹ Khoa học máy tính

– Thạc sỹ Quản lý Kỹ thuật

– Thạc sỹ Công nghệ Thông tin

 

International Scholarship

Cộng đồng sinh viên quốc tế tại trường Đại học Westcliff

5. Yêu cầu đầu vào của Westcliff University

5.1. Bậc Cử nhân

– Tốt nghiệp THPT

– GPA > 2.5

– IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

5.2. Bậc Sau Đại học

– Hoàn thành chương trình Đại học

– GPA > 2.5

– IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0)

*** Westcliff cung cấp chương trình ESL cho học sinh chưa đủ điểm tiếng Anh (8 tuần/cấp độ).

6. Học bổng của trường Đại học Westcliff

Học bổng Humanitarian

Học bổng Dr. David McKinney Memorial

Học bổng President’s Scholarship for Diversity and Inclusion

– Trị giá 2,500 USD/năm

– Dành cho học sinh đến từ Ukraine, Afghanistan, Sri Lanka

– Trị giá 10,000 USD/năm

– Yêu cầu: GPA > 3.5

– Trị giá 2,500 USD/năm

– Yêu cầu:

GPA > 3.0 (UG)

GPA > 3.25 (PG)

 

Du học Mỹ

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG