Học bổng 5 trường Đại học top đầu của Đài Loan

Bốn trường top đầu của Đài Loan bao gồm Đại học Quốc lập Đài Loan (National Taiwan University), Đại học Quốc lập Chính trị (National Chengchi Univerisity), Đại học Quốc lập Thanh Hoa (National Tsing Hua University), Đại học Quốc lập Giao thông (National Chiao Tung Univeristy) và Đại học  Quốc lập Thành Công (National Cheng Kung University), đây là những trường có chất lượng đào tạo được quốc tế công nhận, môi trường học tập đa quốc gia và có nhiều chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế.

1. Đại học Quốc lập Đài Loan (National Taiwan University)

Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU) tiền thân là Đại học Hoàng gia Taihoku, được thành lập vào năm 1928 bởi chính quyền Nhật. Trường được nổi tên thành Đại học Quốc lập Đài Loan vào năm 1945 dưới sự tiếp quản của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc.

Ngày nay, tọa lạc tại thành phố Đài Bắc, NTU là trường đại học số 1 của Đài Loan, nơi đào tạo ra những con người tài năng cho sự nghiệp phát triển đất nước. Trường hiện có 11 phân viện trực thuộc với 54 khoa, 107 viện đào tạo sau đại học.

Xem thêm các ngành đạo tạo của Đại học Quốc lập Đài Loan

Đại học Quốc lập Đài Loan – ngôi trường TOP 1 Đài Loan

Học bổng trường Đại học Quốc lập Đài Loan

Học bổng cho sinh viên hệ Đại học

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

– Thời gian: 4 năm

– Quyền lợi:

+ Miễn học phí hoặc có thêm sinh hoạt phí hàng tháng 6.000 Đài tệ

 

Học bổng cho học sinh người Hoa (Overseas Chinese) được chấp nhận thông qua giới thiệu từ trường THPT

– Thời gian: 4 năm

– Quyền lợi:

+ Miễn học phí hoặc có thêm sinh hoạt phí hàng tháng 6.000 Đài tệ

 

Học bổng cho sinh viên hệ Sau đại học

Học cho sinh viên quốc tế học Thạc sĩ và Tiến sĩ

– Thời gian: 2 năm cho Thạc sĩ và 3 năm cho Tiến sĩ

– Quyền lợi:

+ Thạc sĩ: Miễn học phí + trợ cấp hàng tháng tối thiểu 6000 Đài tệ

+ Tiến sĩ: Miễn học phí + trợ cấp hàng tháng tối thiểu 8000 Đài tệ

Yêu cầu: Ứng viên muốn ứng tuyển học bổng này nên liên hệ trước với giáo viên hướng dẫn để đáp ứng điều kiện về tư cách.

– Học phí miễn giảm tối đa 130.000 Đài tệ/năm học

 

Học bổng chính phủ:

– Học bổng MOFA

– Học bổng MOE

– Học bổng MOE HES (Huayu Enrichment Scholarship)

– Học bổng MOST

Học bổng đề án – Project Scholarship

Elite Scholarship Program

– Giảng viên từ các nước Đông Nam Á và Châu Phi học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Đài Loan

– Thời gian: Thạc sĩ 2 năm, Tiến sĩ 3 năm

– Quyền lợi: Trợ cấp 25.000 Đài tệ/tháng

ITRI & NTU Coordinated Graduate Program

– Thạc sĩ và Tiến sĩ

– Quyền lợi: trợ cấp 10.000 Đài tệ/tháng, thực tập tại ITRI vào kỳ nghỉ hè (lương 35.000 Đài tệ/tháng Thạc sĩ và 45.000 – 65.000 Đài tệ/tháng Tiến sĩ), vé may bay một chiều đến Đài Loan

Taipei City ICT Southern Diamond Talent Convergence Plan

– Sinh viên Việt Nam ứng tuyển chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ liên quan tới ICT

– Thời gian: tối đa 2 năm đối với thạc sĩ và 4 năm đối với hệ tiến sĩ

– Quyền lợi: Miễn học phí tối đa 80.000 Đài tệ mỗi năm học, sinh hoạt phí 3.000 Đài tệ/tháng

 

Học bổng khác

Học bổng Qũy hợp tác Quốc tế ICDF

2. Đại học Quốc lập Chính trị (National Chengchi Univerisity)

Được thành lập năm 1927, Đại học Quốc lập Chính Trị (National Chengchi University/NCCU) ban đầu nằm tại Nam Kinh (Trung Quốc) sau đó được chuyển tới Đài Bắc năm 1954. Là thành viên của Hiệp hội chiến lược các trường hàng đầu Đài Loan (TUSA) được bảo trợ bởi Bộ Giáo dục, Đại học Quốc lập Chính Trị được xem là một trong những trường đại học quan trọng và uy tín bật nhất tại Đài Loan.

Đại học Quốc lập Chính Trị có 9 trường thành viên bao gồm các trường giáo dục khai phóng, luật, khoa học, ngôn ngữ, khoa học xã hội, truyền thông, thương mại quốc tế và giáo dục. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực khác nhau. Với nguồn lực của mình, trường có mối quan hệ hợp tác với mạng lưới hơn 700 trường đại học và cao đẳng toàn cầu.

Đại học Quốc lập Chính trị

Các chương trình học bổng chính phủ

– Học bổng MOFA

– Học bổng MOE

– Học bổng MOE HES (Huayu Enrichment Scholarship)

– Học bổng MOST

– Học bổng ICDF

– Học bổng ESIT

– Học bổng Elite Scholarship

Các học bổng trường

Học bổng

Bậc học

Quyền lợi

Sinh viên quốc tế mới

Đại học

Trợ cấp 60.000 Đài tệ/năm học 

Thạc sĩ

Trợ cấp 80.000 Đài tệ/năm học 

Tiến sĩ

Trợ cấp 100.000 Đài tệ/năm học 

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Phụ thuộc vào quỹ học bổng

Miễn học phí cho sinh viên mới

Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Miễn học phí

 

3. Đại học Quốc lập Thanh Hoa (National Tsing Hua University)

Đại học Quốc lập Thanh Hoa được thành lập vào năm 1911, được đánh giá là một trong những trường đại học danh giá nhất Đài Loan. Với những thành tích nổi trổi về giáo dục, trường được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn để học tập.

Trường nằm ở thành phố Tân Trúc xinh đẹp, hiện bao gồm 7 trường cao đẳng trực thuộc, 17 khoa và 22 viện sau đại học.

Khuôn viên rộng rãi của Đại học Quốc lập Thanh Hoa

Các chương trình học bổng chính phủ

– Học bổng MOFA

– Học bổng MOE

– Học bổng MOE HES (Huayu Enrichment Scholarship)

– Học bổng MOST

– Học bổng ICDF

– Học bổng ESIT

– Học bổng Elite Scholarship

Học bổng trường

Học bổng

Bậc học

Quyền lợi

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Đại học

Miễn học phí

Trợ cấp hàng tháng 5000 Đài tệ

Thạc sĩ

Miễn học phí

Trợ cấp hàng tháng 5000 Đài tệ

Tiến sĩ

Miễn học phí

Trợ cấp hàng tháng 20.000 – 40.000 Đài tệ

 

4. Đại học Quốc lập Giao thông (National Chiao Tung Univeristy)

Đại học Quốc gia Giao thông được thành lập năm 1896 tại Thượng Hải với tên gọi ban đầu là trường Cao Đẳng Nam Dương, năm 1958 được tái thành lập tại Tân Trúc, Đài Loan.

Đây là một trong những trường đại học tiên phong trong việc giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực. Trường có thể mạnh ở các lĩnh vực công nghệ, khoa học máy tính, khoa học quản lý và khoa học xã hội.

Cổng trường Đại học Quốc lập Giao thông

Các chương trình học bổng chính phủ

– Học bổng MOFA

– Học bổng MOE

– Học bổng MOE HES (Huayu Enrichment Scholarship)

– Học bổng MOST

Học bổng trường

Miễn học phí và/hoặc trợ cấp hàng tháng tối đa 21.000 Đài tệ cho hệ Đại học, tối đa 22.000 cho hệ Thạc sĩ  và tối đa 29.000 Đài tệ cho hệ Tiến sĩ.

5. Đại học Quốc lập Thành Công (National Cheng Kung Univeristy)

Đại học Quốc lập Thành Công (National Cheng Kung University) được thành lập vào năm 1931 tại thành phố Đài Nam. Trường nổi tiếng về các khoa nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, thiết kế kiến trúc và y học.

Đại học Quốc lập Thành Công là một trong những trường Đại học nghiên cứu tổng hợp hàng đầu Đài Loan. Trường có 9 học viện trong các lĩnh vực Nghệ thuật tự do, Khoa học, kỹ thuật, kỹ thuật điện & khoa học máy tính, quản lý, y khoa, khoa học xã hội và Sinh học & công nghệ sinh học.

Đại học Quốc lập Thành Công ở thành phố Đài Nam

Các học bổng trường

Học bổng

Mô tả

Veritas et Conscientia Scholarship

Dành cho hệ Tiến sĩ

Trợ cấp 30.000 Đài tệ/năm, bao gồm 22.000 Đài tệ từ trường và 8.000 Đài tệ từ giáo sư; và miễn học phí, phí tín chỉ và phí cơ bản cho KTX.

Sinh viên xuất sắc

– Đại học: Số lượng học bổng và giá trị học bổng sẽ do khoa quyết định.

+ Top 20% sẽ nhận 15.000 Đài tệ/tháng

+ Top 20.01 – 40% sẽ nhận 10.000 Đài tệ/tháng

+ Sinh viên được nhận học sẽ nhận được miễn chi phí cơ bản cho KTX

– Thạc sĩ: Miễn học phí, phí tín chỉ và trợ cấp 8.000 Đài tệ/tháng

– Tiến sĩ: Miễn học phí, phí tín chỉ và trợ cấp 15.000 Đài tệ/tháng

Các học bổng của khoa/ngành

Tham khảo tại đây

 

Các chương trình học bổng chính phủ

– Học bổng MOFA

– Học bổng MOE

– Học bổng MOE HES (Huayu Enrichment Scholarship)

– Học bổng MOST

– Học bổng ICDF

Tại sao nên du học Đài Loan?

 Nền giáo dục hàng đầu châu Á

 Văn hóa tương đồng với Việt Nam

 Sinh viên được đi làm 20 tiếng/tuần  

 Chính sách học bổng tốt

 Chi phí du học tiết kiệm

 Các chương trình thực tập có thu nhập cao ngay

 Biết thêm một ngoại ngữ mới

 Môi trường sống an toàn, chất lượng cuộc sống cao

UOE hỗ trợ bạn gì khi du học Đài Loan?

► Là đơn vị duy nhất có đại diện tại Đài Loan, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên tại Đài Loan  

► Hỗ trợ săn học bổng

► Miễn phí tư vấn

► Xử lý hồ sơ trọn gói từ A-Z, cam kết không phát sinh

► Tặng vé máy bay du học Việt Nam – Đài Loan

► Hỗ trợ thủ tục thăm non và tham quan trường cho phụ huynh

► Miễn phí đào tạo và luyện thi năng lực tiếng Trung

► Đội ngũ tư vấn viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu du học Đài Loan

Từ khóa

Bài viết liên quan


SỰ KIỆN - HỘI THẢO - HỌC BỔNG